Åtgärder som överfallslarm och liknande som erbjuds en anställd som hotats i arbetet är inte en skattepliktig förmån.

Kommentar

Arbetsgivaren bör se till att det finns dokumentation över incidenter.