Skattepliktig förmån. Typfallet är restaurantmåltid eller hämtmat under övertidsarbete.

Kommentar

Mat av mindre värde som inte är tillagad, såsom filmjölk eller enkel smörgås, torde vara skattefri.

Se även intern representation under rubriken Representation.