Skattepliktiga.

Kommentar

Arbetsgivaren ska dra preliminärskatt och erlägga sociala avgifter på i princip alla ersättningar som utbetalas till anställd. De ska även upptas på kontrolluppgiften.