P-böter som betalas av arbetsgivaren är en skattepliktig förmån.

Kommentar

Gäller oavsett om sanktionen påförts under tjänsteutövning eller privat. Ej avdragsgillt.