Fri p-plats eller garage för egen bil vid arbetsplatsen är en skattepliktig förmån. Det gäller dock ej för tjänstebil/förmånsbil. Inte ens om bilen endast används för privat körning.

Förmånen ska anges på kontrolluppgift.

Förmånsvärdet är vad det skulle ha kostat den anställde att själv hyra liknande p-plats. Om det finns gratis likvärdig parkering i närheten är p-plats hos arbetsgivaren inte skattepliktig.

Kommentar

Om egen bil används i tjänsten minst 160 dagar och därvid körs minst 300 mil per år är p-platsen inte skattepliktig. För den som använder egen bil i tjänsten minst 60 dagar och då kör minst 300 mil per år är p-plats/fritt garage skattepliktigt för de dagar bilen ej används i tjänsten.

Vid mindre tjänstekörning än ovan är p-platsen skattepliktig för hela åtnjutandetiden om det är en ”egen” reserverad plats. Om parkering åtnjuts endast i mån av plats så beräknas förmånsvärde endast dagar då platsen nyttjas.