Ett löfte om pension är i sig skattefritt för den anställde. Beskattning sker i takt med framtida utfallande pension till då gällande skattesatser.

Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på pensionskostnaden. Istället betalas särskild löneskatt om 24,26 procent.

Kommentar

För arbetsgivarens avdragsrätt krävs att pensionslöftet är tryggat. Det kan ske genom pensionsförsäkring, stiftelseavsättning eller en skuldföring i balansräkningen kombinerad med kreditförsäkring. För ej tryggad pensionsutfästelse åtnjuts avdrag först i samband med pensionsutbetalningarna.

Enligt huvudregeln medges årligt avdrag med max 35 procent av lön (årets eller föregående års lön) dock max 10 prisbasbelopp. En kompletteringsregel finns som kan medföra högre avdragsrätt.