Personalrabatt är skattefri vid inköp av vara eller tjänst från arbetsgivaren eller ett koncernbolag. Rabatten får dock ej överstiga den största rabatt en konsument kan erhålla på affärsmässiga grunder. Inte heller får den vara uppenbart större än sedvanlig personalrabatt i branschen.

Kommentar

Gäller endast varor i arbetsgivarens, eller koncernföretags, ordinarie utbud.

Skattepliktigt om arbetsgivaren köper in varor exprès för att sälja billigare till personalen. Rabatten måste rikta sig till hela personalen.