Enklare åtgärder av mindre värde är skattefria.

Hit hör t ex enklare slag av motion och annan friskvård liksom förfriskningar och annan enklare förtäring (fika) i samband med arbetet som inte kan anses som hel måltid. Även laddning av cykelbatteri för anställda som cyklar till arbetet kan ses som en skattefri personalvårdsförmån.

Kommentar

Åtgärd av enklare slag för att skapa trivsel på arbetsplats. Får ej vara vederlag för utfört arbete.

Som personalvårdsförmån räknas ej förmån som