Skattepliktig förmån.

Kommentar

Se rubriken Lågräntelån.