Rehabiliteringsåtgärder såsom ryggträning, sjukgymnastik och missbrukarvård är skattefria förmåner om de syftar till att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta.

Kommentar

Arbetsgivaren får göra avdrag om syftet uttryckligen är att den anställde ska kunna fortsätta att arbeta.

Samma regler gäller för förebyggande vård.