Extern representation är skattefri för deltagande parter. Intern representation är skattefri vid vissa tillfällen. Se kommentar.

För måltid (förtäring och måltidsdryck) medges inte skatteavdrag. Avdrag medges endast för enklare slag av förtäring av mindre värde, t ex kaffe med bulle, som uppgår till högst 60 kronor plus moms per deltagare. Om kostnaden är högre medges inget avdrag alls.

För representation i form av t ex teater och greenfee är avdragsramen 180 kronor plus moms.

Kommentar

Vid intern representation är måltid skattefri om