Bil- och traktamentsersättning (se även dessa rubriker) är skattefria motsvarande de så kallade schablonbeloppen.

Kommentar

Ersättning motsvarande gjorda utlägg för tjänsteresa med allmänt kommunikationsmedel, taxi eller hyrbil samt logikostnad och representation är skattefria.