Beskattas efter sitt marknadspris. I första hand är hyrespriset på orten avgörande, i andra hand priset på närliggande orter. Saknas jämförbart pris används följande schablonbelopp.

Kommentar

Högsäsong är

Lågsäsong är övrig tid.