Beskattas till marknadspris, det vill säga rådande marknadshyra för perioden.

Kommentar

Saknas hyresmarknad bör förmån av fri semesterbostad i utlandet värderas till 3 500 kronor per vecka.