Förmån av sjukvårdsförsäkring är numera en skattepliktig förmån. Förmånen ska värderas till ett belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen. Den torde normalt utgöras av försäkringspremien.

Skulle försäkringen omfatta även skattefria förmåner såsom rehabilitering och förebyggande behandling måste en proportionering göras av försäkringspremien. Se nedan kommentar.

Kommentar

Förmånen anses åtnjuten när arbetsgivaren betalar premien. Denna är avdragsgill för arbetsgivaren.

Om försäkringen omfattar både skattefria och skattepliktiga insatser accepterar SKV att endast 60 procent av försäkringspremien betraktas som skattepliktig.