Ersättning från arbetsgivaren för skada på personlig egendom till följd av skadegörelse eller olyckshändelse i samband med yrkesutövning bör enligt SKV vara skattefri. Huruvida en gärningsman fälls är av underordnad betydelse.

Kommentar

Ersättning och omständigheter bör dokumenteras av arbetsgivaren. Skattefriheten gäller enbart skador uppståndna under yrkesutövningen och omfattar t ex inte eget vållande av skadan.