Erhållet skadestånd i en anställning är i allmänhet skattepliktigt. I synnerhet så om det avser förlorad arbetsinkomst.

Kommentar

Skatteplikt gäller i synnerhet skadestånd på grund av uppsägning av anställning. Även så kallat ideellt skadestånd (typ sveda och värk) från arbetsgivare, eller före detta arbetsgivare, är vanligen skattepliktigt.