Skattepliktig. Detsamma gäller entréavgift till idrottsevenemang och medlemsavgift i idrottsförening.

Se även Friskvårdsbidrag.

Kommentar

Oaktat att enklare motion vanligen är skattefri (se rubriken Motionsförmån) så är av arbetsgivaren betalda startavgifter i olika tävlingar skattepliktiga enligt Skatteverket. Undantaget är startavgifter för lag. Konstigt nog är startavgifter skattefria då de ingår i ett friskvårdsbidrag.