Förmån av fri tandvård är enligt huvudregeln skattepliktig och arbetsgivaren har avdragsrätt.