Resor till och från arbetet betraktas i normalfallet som privata resor. Om arbetsgivaren betalar sådana resor så utgör det en skattepliktig förmån.

Kommentar

En betald taxiresa till och från arbetet beskattas således till sitt fulla värde. Om en anställd däremot under en pågående pandemi får taxiresor eller liknande reseförmån av sin arbetsgivare för att minska risken för smittspridning, bör dock förmånen värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.