Skattepliktig förmån.

Kommentar

Värdet är hela abonnemangsavgiften plus kostnaden för privata samtal och tjänster.