Skattefria. Gäller även synundersökning vid utprovningen.

Kommentar

Terminalglasögon är särskilt utprovade glasögon för bildskärmsarbete, dvs syn- avstånd 50–70 cm.