Utbetald ersättning är skattepliktig och pensionsgrundande – det senare dock ej vid bestående arbetsoförmåga.

Vissa skattefria ersättningar kan förekomma.

Kommentar

Premien är skattefri. Arbetsgivaren behöver inte betala sociala avgifter eller dra preliminärskatt. Detta sköts av försäkringsbolaget.

Dagersättning – skatt och sociala avgifter enligt allmänna regler.
Övriga ersättningar – skatt och särskild löneskatt.