Premien är skattefri om försäkringen ej är väsentligt förmånligare än motsvarande i statlig tjänst.

Utbetalda ersättningar är skattefria.

Kommentar

Särskild premieskatt utgår på premien. Denna betalas av försäkringsbolaget.

Med ”väsentligt förmånligare” menas ett försäkringsskydd som är 40 procent högre än för statligt anställda.