I vissa fall kan våra medlemmar begära frivilligt inträde i momssystemet för del av sin verksamhet. I sådant fall vill vi upplysa om att vid tillhandahållande av vara eller tjänst till anställd mot ersättning på ett eller annat sätt så kan i vissa fall specialregler behöva tillämpas.

Kommentar

SKV har givit uttryck för sin syn på dessa situationer i ett s k ställningstagande från den 24 april 2023. Vi hänvisar till detta. Se länk hos skatteverket.