Om den anställde av privata skäl väljer att resa tidigare eller stanna kvar längre på resmålet uppkommer en inbesparad resekostnad. Denna är skattefri om det inte medför att kostnaden för arbetsgivaren ökar.

Kommentar

Om arbetsgivaren betalar hotell eller traktamente för den extra tiden så är det en skattepliktig förmån. Det gäller dock inte om resan förlängs för att arbetsgivaren vill minska sina kostnader, till exempel genom billigare biljettpris.