Endagstraktamente, dvs utan övernattning, är alltid skattepliktigt.

Vid övernattning är nedanstående belopp skattefria.

2 dgr – 3 mån: 290 kr för hel dag
  145 kr för halv dag
3 mån – 2 år: 203 kr för hel dag
Efter 2 år: 145 kr för hel dag

Reducering för fri kost vid traktamentsbelopp enligt ovan.

Traktamente 290 203 145
Helt fri kost 261 183 131
Lunch & middag 203 142 102
Lunch eller middag 102 71 51
Frukost 58 41 29

Om arbetsgivaren ej betalt logikostnad är 145 kronor skattefritt som nattraktamente.

Kommentar

För fullt skattefritt traktamente för avresedagen fordras att avresan påbörjats före kl 12:00 samt för hemresedagen att hemresan avslutats efter kl 19:00. Observera att övernattning måste äga rum.

Har den anställde erhållit kostförmån – frukost, lunch eller middag – minskas det skattefria traktamentet, dock ej för obligatorisk kost på allmänna transportmedel. Minskningen sker med olika belopp beroende på vilket skattefritt traktamente som gäller. Se tabell. Den anställde ska dessutom i vissa fall beskattas för förmånen av fri kost.

Har inte traktamente erhållits medges för 2024 ändå avdrag med 290 respektive 145 kronor för hel/halv dags bortovaro i samband med övernattning om man gör sannolikt att man haft ökade utgifter för måltider och småutgifter.