Skattefritt upp till varje lands normalbelopp (se länk till Skatteverket).

Normalbeloppen reduceras vid fria måltider enligt nedanstående tabell.

Helt fri kost 85%
Fri lunch och middag 70%
Fri lunch eller middag 35%
Fri frukost 15%

Om arbetsgivaren ej betalt logikostnad kan halvt normalbelopp för landet i fråga erhållas skattefritt som nattraktamente.

Om arbetsgivaren betalat måltid ska den anställde i vissa fall beskattas för förmånen av fri kost.

Kommentar

Vid resa i flera länder tillämpas normalbeloppet för det land i vilket längst tid tillbringats mellan kl 06:00 och 24:00. Restid beaktas ej.

Samma tidsgränser för helt och halvt normalbelopp som vid inrikes resa. Har arbetsgivaren betalt måltid – frukost, lunch eller middag – minskas normalbeloppet, se tabell till vänster, dock ej för obligatorisk kost på allmänna transportmedel.

Om traktamente ej erhållits medges ändå avdrag med helt/halvt normalbelopp om man gör sannolikt att man haft sådana ökade utgifter för måltider och småutgifter.