Om arbetsgivaren betalar trängselskatt för privata resor, inklusive resor till och från arbetet, är detta en skattepliktig förmån. Det gäller numera även för förmånsbil/tjänstebil. Samma regler gäller för väg- bro- och färjeavgifter.

Kommentar

Är man berättigad till avdrag för bilresor till och från arbetet så får även betald trängselskatt och väg- bro- och färjeavgift dras av. Avdrag får i sådant fall även göras om man blivit beskattad för sådan förmån.

Avdrag får dock bara göras till den del de totala reseutgifterna överstiger 11 000 kronor per år.