Avgiften är skattefri. Utbetald ersättning är skattepliktig.

Kommentar

Arbetsgivaren behöver inte betala sociala avgifter eller dra preliminärskatt.

Detta sköts av Trygghetsrådet/fonden