Skattepliktiga.

Kommentar

Vinster i arbetet räknas som ersättning för utfört arbete och beskattas. För varor är värdet lika med marknadsvärdet. För resor, se rubriken Resor.