https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Föräldrarledighet

Arbetstagare har rätt att vara föräldraledig under max tre perioder per år, vad menas med en period?

Enligt 10 §  föräldraledighetslagen har arbetstagare rätt till tre föräldraledighetsperioder per kalenderår, utöver ledighet för vård av sjukt barn. Om ledigheten löper över ett årsskifte, anses den höra till det kalenderår då den påbörjades. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är en ledighetsperiod är arbetstagarens begäran, vilken bör vara skriftlig enligt Fastigos rekommendation. Om begäran gäller hel ledighet, så förbrukas en period vid varje ledighet, oavsett om det gäller en längre period eller bara en enstaka dag vid ett separat tillfälle. Har arbetstagaren däremot begärt att få vara ledig på deltid och arbetstidsförkortningen exempelvis förläggs till flera på varandra följande fredagar, anses hela denna ledighet som en period.

Byte av ledighetsform kan aldrig ske under en och samma period. Förlänger arbetstagaren en tidigare påbörjad ledighet, anses det som påbörjande av en ny period. När arbetstagaren återgår i arbete, oavsett om det sker vid den planerade tidpunkten eller tidigare, anses en period vara förbrukad. Detta gäller dock inte om avbrottet i ledigheten beror på sjukdom, semester eller annars sker på arbetsgivarens begäran.

 

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.