https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Övriga kollektivavtal

Får de anställda på avtalet någon ersättning för resor?

Byggavtalet

Alla anställda inom Byggavtalet får reskostnadsersättning för resor mellan hemmet och arbetsplatsen (om resvägen är minst 2 km enkel väg). Ersättningen är 25 kr per mil, som följer av Skatteverkets nuvarande nivå. Om den anställde reser via en central anläggning och hämtar servicebil, verktyg m.m. för att sedan åka ut på arbete är ersättningen skattepliktig.

Om man anställer en person med hemort som inte sammanfaller med arbetsorten kan traktamentesersättning bli aktuellt att betala ut. Läs mer i kollektivavtalets § 6.

Teknikinstallationsavtalet

Ersättning utges ej om arbetsdagen påbörjas och/eller avslutas vid företaget. Ersättning utges om arbetsdagen påbörjas och avslutas utanför företaget, samt om den anställdes egen bil används. Ersättningen i sådana fall är 25 kr per mil, som följer av Skatteverkets nuvarande nivå. Läs mer i kollektivavtalets § 7a.

Installationsavtalet

8.3.2 Servicemontören – som arbetar med serviceuppdrag åt flera kunder. Uppdragens längd varierar.

Servicemontören kan omfattas av antingen alternativregeln eller undantagsregeln beroende på hur arbetet är upplagt. Den servicemontör som regelbundet besöker företagets kontor exempelvis för att hämta servicebilen, hämta material eller lämna handlingar exv. för fakturering omfattas troligen av alternativregeln och har därmed företaget som tjänsteställe. Enligt Skatteverkets uppfattning omfattas man av alternativregeln om man besöker företagets kontor mer än 1 gång i veckan i genomsnitt.

Är arbetet däremot upplagt som så att servicemontören endast undantagsvis besöker företaget omfattas servicemontören förmodligen av undantagsregeln och har således i så fall bostaden som tjänsteställe.

Servicemontörer använder ofta en bil tillhörig arbetsgivaren. Några reskostnadsfrågor uppkommer därmed sällan. En skatterättslig fallgrop finns däremot avseende de servicemontörer som omfattas av alternativregeln, och tillåts köra bilen hem varje dag. Börjar montören dagen med att besöka kontoret eller avslutar dagen med att besöka kontoret så innebär det att bilen används för privata resor, dvs. resan tjänstestället – hemmet. I sådana fall anses montören åtnjuta en bilförmån med därtill hörande förmånsbeskattning om det sker mer än 10 gånger per år. Läs mer i kollektivavtalets §11.

Måleri – ackord

Till arbetstagare för vilka företagets verkstad, kontor, filial eller annan liknande anläggning utgör den naturliga bas från vilken arbetstagarna huvudsakligen utgår till olika arbetsplatser och/eller där arbetstagarna utför huvuddelen av sitt arbete utges ej reskostnadsersättning. Om målaren åker till företaget för att hämta servicebil, redskap och byter om, samt avslutar dagen vid företaget så utgår ingen ersättning. Läs mer i kollektivavtalets §8.

Måleri – månadslön

Avtalet har inga regleringar om ersättning för restid.

Trädgårdsanläggning

Vid resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsställe utom central anläggning, utges resekostnadsersättning i enlighet med gällande skatteregler, om inget annat överenskommits. För resväg där arbetsgivaren tillhandahåller färdmedel eller om reskostnaden ersätts av arbetsgivaren på annat sätt utges ingen ersättning. Läs mer i avtalet § 14 a.

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt på 08-676 69 69 eller via formuläret nedan.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.