https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Övriga kollektivavtal

Finns det särskilda anställningsformer på avtalet?

Byggavtalet

Byggavtalet har egna regleringar kring anställningsformer. Huvudanställningsformen är tillsvidareanställning. Provanställning är möjligt att nyttja på avtalsområdet. Det finns också möjlighet att anställa på en så kallad “överenskommen visstidsanställning” under vissa premisser, dock som längst under 12 månader baserat på den senaste tre årsperioden. Se avtalets bilaga A1 §3 för fullständig information.

Teknikinstallationsavtalet

Avtalet har särskilda regleringar kring anställningsformer. Huvudanställningsformen är tillsvidareanställning. Provanställning är möjligt att nyttja på avtalsområdet, med vissa specialregleringar. Allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning kan nyttjas, dock så gäller att efter sammanlagt två års anställningstid i en tidsbegränsad anställning under en fem årsperiod, oavsett vilken form, så övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Se mer i avtalets bilaga 3 §§ 3-5 för fullständig information.

Installationsavtalet

Avtalet har särskilda regleringar kring anställningsformer. Huvudanställningsformen är tillsvidareanställning. Avtalet har en egen anställningsform som heter Särskild visstidsanställning, som inte är att förväxla med Lagen om anställningsskydds anställningsform med samma namn. I Installationsavtalet kan anställning vara under 14 månader, under en fem årsperiod, innan den övergår i en tillsvidareanställning.

Vikariat kan nyttjas enligt LAS.

Avtalet har egen reglering avseende provanställning och ska användas restriktivt. Endast till särskilda specialisttjänster kan anställningsformen användas, eller i de fall prövotid är befogad med hänsyn till eventuella svårigheter beträffande anpassning till arbetslivet för en specifik person.

Se avtalets kap 1 §§ 4 och 6 samt bilaga 3 för fullständig information.

Måleriavtalet – ackord

Avtalet har särskilda regleringar kring anställningsformer. Huvudanställningsformen är tillsvidareanställning. Tidsbegränsade anställningar får ske i undantagsfall om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet kräver detta. För tillfällig arbetsanhopning får visstidsanställning brukas i max tre månader under ett år. Vikariat får användas i enlighet med LAS.

Provanställning får ske i max tre månader.

Se avtalets “Avtal om anställningsskydd”, §§ 2-3 för fullständig information.

Måleriavtalet – månadslön

Avtalet har särskilda regleringar kring anställningsformer. Huvudanställningsformen är tillsvidareanställning. Tidsbegränsade a nställningar får ske i undantagsfall om arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet kräver detta. För tillfällig arbetsanhopning får visstidsanställning brukas i max sex månader under ett år. Vikariat får användas i enlighet med LAS.

Provanställning får ske i max sex månader.

Se avtalets § 2 för fullständig information.

Trädgårdsanläggningsavtalet

Avtalet har en del egna regleringar. Huvudregeln är tillsvidareanställning men det går även att använda ett antal olika tidsbegränsade anställningar. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall: Säsongsanställning, Allmän visstidsanställning (Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, övergår anställningen till en tillsvidareanställning), När arbetstagaren har fyllt 69 år, samt vikariat. Se vidare i avtalet § 3.

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt på 08-676 69 69 eller via formuläret nedan.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.