https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Övriga kollektivavtal

Finns det särskilda semesterbestämmelser på avtalet?

Byggavtalet

För anställda vars ersättning baseras per timme (timavlönad, ackordslön) utgår 13% i semesterlön baserat på löneunderlaget.

För anställda med månadslön utbetalas aktuell månadslön tillsammans med semestertillägg på 0,8 % av den vid semestertillfället aktuella månadslönen. Utöver detta utbetalas 13 % på under intjänandeåret eventuella övertids- och andra lönetillägg.

Semesterlönen ska utbetalas till arbetstagaren i samband med semestern. Detta innebär, om inte annan överenskommelse har träffats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, att semesterlön utbetalas i samma ordning som ordinarie lön och på ordinarie utbetalningsdagar.

För fullständig information, se avtalets bilaga I, punkten 1.

Teknikinstallationsavtalet

För anställda vars ersättning baseras per timme utgår 13,1% i semesterlön utifrån löneunderlaget.

För anställda med månadslön utbetalas aktuell månadslön tillsammans med semestertillägg på 1,1 % av den vid semestertillfället aktuella månadslönen. Utöver detta utbetalas 13,1 % på under intjänandeåret eventuella rörliga lönedelar.

Semesterlönen ska utbetalas till arbetstagaren i samband med semestern, i enlighet med Semesterlagen.

För fullständig information, se avtalets § 8.

Installationsavtalet

Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell under semestern plus semestertillägg. Semestertillägg för varje betald semesterdag utgör 0,8 % av aktuell månadslön samt 0,5 % av summan av den rörliga lönedel som har utbetalats under intjänandeåret.

Med rörlig lönedel avses i detta sammanhang; ackordsöverskott, beredskaps- och OB-tillägg, ledande montörstillägg eller liknande rörlig lönedel.

Semestertillägget ska utbetalas vid ordinarie löneutbetalningstillfälle i juni månad.

För fullständig information, se avtalets kapitel 7A.

Måleriavtalet – ackord

Semesterlönen utgör 13 % av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön.

Semesterlönen utbetalas på den ordinarie avlöningsdag som ligger närmast före det att semesterledigheten ska påbörjas.

En nyanställd arbetstagare kan också ha rätt till fem lediga dagar med lön, utan att ha tjänat in semesterlön enligt ovan.

För fullständig information, se avtalets § 7.

Måleriavtalet – månadslön

Semesterlön utgår med aktuell månadslön och semestertillägg om 0,8% per betald semesterdag.

Utbetalning av semesterdagstillägg sker på så sätt att den disponeras av arbetstagaren vid påbörjan av huvudsemestern.

För fullständig information, se avtalets § 8.

Trädgårdsanläggningsavtalet

Semester enligt Semesterlagen. Semesterlönen för ordinarie semester utgörs av den på semestern belöpande månadslönen jämte semestertillägg. Semestertillägg utgörs av 0,8 % per betald semesterdag beräknad på arbetstagarens aktuella månadslön vid semestertillfället – samt 13 % av summan av rörliga lönedelar som har utbetalats under intjänandeåret. För de med timlön utgör semesterlönen 13 % av arbetstagarens förfallna lön i anställningen under intjänandeåret.

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.