https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Arbetstid, Beredskap

Har reglerna om dygnsvila förändrats i arbetstidslagen och påverkar detta F-avtalet?

Arbetstidslagen har inte ändrats, däremot har man inom kommun- och regionsektorn haft arbetstidsregler som inte har stämt överens med arbetstidsdirektivet eller arbetstidslagen, vilket EU har uppmärksammat. Därför har parterna inom kommun- och regionsektor nyligen sett över sina regler.

Fastigo och Fastighetsanställdas förbund gjorde redan 2007 anpassningar i F-avtalets regler om dygnsvila med anledning av att arbetstidsdirektivet implementerades i svensk lagstiftning. Då infördes regeln om 13 timmars sammanlagd vilotid i avtalet om inte 11 timmars dygnsvila kunde uppnås, se § 6 mom 3 Om arbetstagaren varken får 11 timmar sammanhängande dygnsvila eller 13 timmars sammanlagd vilotid, ska arbetstagaren få en kompenserande vilotid för skillnaden mellan den faktisk sammanlagda vilotiden som uppnåtts och 13 timmar. Vilotiden ska helst ska tas ut direkt i anslutning till nästa arbetspass eller allra senast inom 14 dagar. Arbetstidslagen har regler om förbud mot nattarbete under tidsperioden kl 24:00-05:00.  Inom F-avtalsområdet kan dock arbete förekomma under denna period om det sker något i fastigheter som kräver akuta åtgärder. Om så sker och arbetstagaren inte får 13 timmars sammanlagd vilotid,bör den kompenserande vilan tas ut i direkt anslutning till nästföljande arbetspass. Under snöberedskap bör nattarbete undvikas helt.

Notera den särskilda regeln om veckovilan vid beredskap som sträcker sig över lördag och söndag. Då har arbetstagaren rätt till minst 60 timmars sammanhängande ledighet under en fjortondagarsperiod, se §6 mom 4 sista meningen.

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt på 08-676 69 69 eller via formuläret nedan.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.