https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Arbetstid, Beredskap

Har reglerna om dygnsvila och veckovila ändrats i arbetstidslagen och har det påverkat S-avtalet?

Arbetstidslagen har inte ändrats, däremot har man inom kommun- och regionsektorn haft arbetstidsregler som inte har stämt överens med arbetstidsdirektivet eller arbetstidslagen, vilket EU har uppmärksammat. Fastigos kollektivavtal avseende arbetstid har inte ändrats men i S-avtalet med Kommunal har gjorts vissa tillägg och förtydliganden enligt nedan:

Avvikelse från dygnsvila
Huvudregeln är att varje arbetstagare ska ges minst elva timmars sammanhängande viloperiod per 24-timmarsperiod. Arbete och vila ska förläggas alternerande under denna 24-timmarsperiod. Blir däremot den sammanhängande dygnsvilan kortare än elva timmar på grund av övertidsarbete eller annat som inte kunnat förutses av arbetsgivaren, är arbetstagaren garanterad 13 timmar sammanlagt under 24-timmarsperioden. Arbetstagaren ska i sådana fall få kompenserande viloperiod motsvarande mellanskillnaden mellan 13 timmar och faktisk erhållen viloperiod under 24-timmarsperioden. Om arbetstagaren av objektiva skäl inte kan få ut den kompenserande viloperioden i direkt anslutning till övertidsarbetet, ska den tas ut inom fjorton dagar från dygnsviloavbrottet.

Anmärkning
Avvikelse från dygnsvila vid övertid och mertid får endast ske 2 gånger per vecka vid de tillfällen då den sammanhäng­ande dygnsvilan understiger 11 timmar. Det innebär alltså att dygnsvila som understiger 11 timmar sammanhängande får ske max 2 gånger per vecka. (OBS! Detta gäller inte vid beredskap).

Dygnsvila och veckovila vid beredskap
Arbetstagare som fullgjort beredskap under sju dagar i följd har rätt till ledighet utan löneavdrag i fyra tim­mar i anslutning till följande veckovila. Vid beredskap ska kompenserande vila för aktivt arbete som bryter dygnsvilan förläggas så snart som möjligt och vara sammanhängande, dock senast inom 14 kalender­dagar. Detta betyder att i det fall en person får gå in i aktivt arbete, så att dygnsvilan på 11 timmars sammanhängande vila inte uppfylls, ska detta kompenseras så snabbt som möjligt och senast inom 14 dagar.

Vid beredskap flera dygn i sträck ska kompenserande vila förläggas i samband med den därpå följande dygnsvilan efter beredskapsperiodens slut. (Notera att anmärkning enligt ovan inte gäller vid beredskap).

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.