DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Hur påverkas anställningar med allmän visstid av de kommande LAS-ändringarna?

De gamla reglerna om konvertering till tillsvidare (tvåårsregeln) gäller fortfarande för alla anställningar med allmänna visstid som tecknas ända fram till den 31 september. Om anställningen med allmän visstid pågår den 1 oktober så kommer den gamla konverteringsregeln att gälla fram till denna anställning löper ut. Om anställningen förlängs måste den nya anställningsformen särskild visstid användas och de nya konverteringsreglerna gäller.

Vid framtida beräkning av anställningstid med anställningsformen särskild visstid, avseende företrädesrätt och konvertering, kommer alltid anställningstid med allmän visstid efter 1 mars 2022 att räknas in (oavsett när avtalet träffades). All anställningstid med allmän visstid före detta datum faller bort helt.

Den nya anställningsformen särskild visstid kommer att gälla på följande kollektivavtalsområden:

  • Fastighets (F-avtalet)
  • Kommunal (S-avtalet
  • Vision m fl (K-avtalet)
  • Byggnads (Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl)

På övriga avtalsområden finns inte anställningsformen allmän visstid eller särskild visstid.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.