DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Hur påverkas anställningar med allmän visstid av LAS-ändringarna?

De gamla reglerna om konvertering till tillsvidare (tvåårsregeln) gäller för alla anställningar med allmän visstid som tecknades fram till den 31 september 2022. Om anställningen med allmän visstid var pågående den 1 oktober så kommer den gamla konverteringsregeln att gälla fram till denna anställning löper ut. Om anställningen förlängs måste den nya anställningsformen särskild visstid användas och de nya konverteringsreglerna gäller.

Vid framtida beräkning av anställningstid med anställningsformen särskild visstid, avseende företrädesrätt och konvertering, kommer alltid anställningstid med allmän visstid efter 1 mars 2022 att räknas in (oavsett när avtalet träffades). All anställningstid med allmän visstid före detta datum räknas inte med vid beräkning av anställningstid för företrädesrätt för särskild visstid eller konvertering från särskild visstid till tillsvidare.

Den nya anställningsformen särskild visstid gäller på följande kollektivavtalsområden:

  • Fastighets (F-avtalet)
  • Kommunal (S-avtalet
  • Vision m fl (K-avtalet)
  • Byggnads (Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl)

På övriga avtalsområden finns inte anställningsformen allmän visstid eller särskild visstid.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.