DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Kan arbetsgivaren förlägga arbetstiden helt fritt?

I Fastighets avtal (6 §) finns det begränsningar

  • Arbetstiden förläggs måndag–fredag med högst 9 timmar per dag inom tidsramen 06.00–17.00. Lokal överenskommelse kan träffas om annan förläggning av arbetstiden och annat arbetstidsuttag per dag förutsatt att reglerna i arbetstidslagen och F-avtalet inte överskrids.
  • När det behövs och behovet inte kan lösas på annat sätt, kan arbetstiden efter lokal överenskommelse förläggas till lördagar och söndagar inom tidsramen 06.00– 17.00. Sådan arbetstid ska anges i arbetstidsschemat och inrymmas i 40-timmarsveckan.
  • Vid arbetsperioder upp till åtta veckor kan förskjutning av ordinarie arbetstid ske efter individuell överenskommelse.

 

På övriga avtalsområden ger arbetstidslagen (eller arbetstidsavtalet på I-avtalsområdet) ramarna för arbetsgivarens beslutanderätt.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.