DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Kan arbetstagare med barn begära flexibla arbetsformer?

Enligt nya regler i föräldraledighetslagen kan en arbetstagare med barn upp till åtta år anmäla önskemål om att få flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. Med flexibla arbetsformer menas distansarbete, flexibel arbetstid m m. Grundkravet är att arbetstagaren har varit anställd i sammanlagt minst sex månader. Arbetsgivaren är skyldig att ge ett skriftligt besked inom skälig tid. Om arbetstagarens begäran avslås eller senareläggs måste beskedet motiveras. Det är ingen rättighet för arbetstagaren att få flexibla arbetsformer, utan en möjlighet att fråga och få besked från arbetsgivaren om det är möjligt.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.