DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vad innebär det att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att varje arbetsgivare är skyldig att arbeta med arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt, regelbundet och planmässigt sätt. Huvudpunkterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (S A M) kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

  • Upprätta en arbetsmiljöpolicy där ni beskriver hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara på arbetsplatsen.
  • Skapa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Fördela arbetsmiljöuppgifter och se till att de som får dessa uppgifter också får tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper i arbetsmiljöfrågor.
  • Undersök arbetsförhållandena vilket kan ske exempelvis genom arbetsmiljörond.
  • Gör en riskbedömning.
  • Åtgärda de risker som framkommit och som kräver omedelbara åtgärder.
  • Gör en handlingsplan för de åtgärder som inte genomförs omedelbart.
  • Kontrollera genomförda åtgärder.
  • Gör en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.