https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Arbetsmiljö

Vad ska jag tänka på när det gäller arbetsmiljö?

  • Kunskap. Skaffa dig kunskap om vilka regler och krav som gäller för den verksamhet som företaget bedriver. En stor del av reglerna är allmänna och gäller i alla typer av verksamhet men det finns också sådana föreskrifter som riktar sig särskilt till vissa branscher eller verksamheter. Chefer i organisationen med ansvar för arbetsmiljöfrågor måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna leva upp till ansvaret. Arbetstagare måste ha kunskaper om risker i arbetsmiljön, om hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt samt om hur och när skyddsutrustning ska användas.
  • Rutiner. Skapa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att inget glöms bort eller faller mellan stolarna. Rutinerna måste i många fall vara skriftliga.
  • Metod. Ansvaret är så omfattande att det inte är möjligt att leva upp till utan att använda en lämplig metod. I Arbetsmiljöverkets förskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns närmare beskrivet hur arbetet ska gå till.
  • Uppgiftsfördelning. Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten så att i första hand chefer och arbetsledare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och att en säker arbetsmiljö uppnås.
  • Delaktighet och samverkan. Alla på arbetsplatsen har ett ansvar för arbetsmiljön. Ansvaret tar sig dock olika uttryck men gemen-samt kan sägas vara ett krav på att uppträda aktsamt och hänsyns-fullt. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön så är det en nödvändig förutsättning för att kunna leva upp till arbetsmiljölagstiftningens krav, att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagarorganisationer, arbetstagare och skyddsombud.
Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.