DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vad ska man göra med dem som mobbar och kränker andra människor?

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och som därför har att utreda och, i förekommande fall, se till att kränkningarna upphör. Vilka åtgärder som behöver vidtas får avgöras i det enskilda fallet. Det är viktigt att slå fast att ett sådant beteende är fullständigt oacceptabelt och att det kan, om det inte upphör, leda till att arbetsgivaren kan avsluta anställningen. En viktig uppgift för chefen är att hantera mänskliga relationer på arbetsplatsen. Problem i samarbetet beror sällan på en enda person, istället bör orsakerna sökas i arbetets organisation och inte hos den enskilde arbetstagaren. Problemlösning kan ske genom att man utvecklar arbetsmetoder, arbetsfördelning och kommunikation osv. Ändå bör varje arbetstagare vara medveten om sitt ansvar för ett gott klimat på arbetsplatsen. Det finns ett ömsesidigt ansvar för arbetsmiljöarbetet där arbetstagarna ges rätt att delta i arbetsmiljöns utformning men också har ett ansvar att medverka i olika samarbetsorgan och vara aktiva för att utveckla arbetsmiljön i positiv riktning.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.