DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vi har konsulter på företaget, kan de omfattas av de nya bemanningsreglerna?

Lagen om uthyrning av arbetstagare reglerar bemanningssituationer. Med bemanningsföretag avses en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Utlåning och rekrytering av arbetstagare omfattas inte av lagen. Inte heller entreprenadverksamhet omfattas av lagen dvs då ett företag inte enbart ställer arbetskraft till ett kundföretags förfogande utan tar ansvar för driften av viss verksamhet.

För att uthyrningslagen ska vara tillämplig måste den uthyrda arbetstagaren stå under kundföretagets kontroll och ledning. Handlar det däremot om självständiga konsultuppdrag, där konsultföretaget ansvarar för resultatet, så är lagen inte tillämplig. Bedömningen av om det kan handla om en bemanningssituation görs från fall till fall och det är flera omständigheter som påverkar.

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.