• Nyheter
  • Fler sjukskrivningar i fastighetsbranschen
DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print
Pressmeddelande

Fler sjukskrivningar i fastighetsbranschen

– Anställda som mår bra och har balans i livet är en förutsättning för en hållbar verksamhet.
Det är viktigt att vi alla tar arbetsmiljöfrågor på allvar och gör vad vi kan för att bryta den ökande trenden, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Bland de rapporterade sjukskrivningarna är sjukdomar orsakade av felbelastning vanligast. Under perioden januari–september i år har 44 sådana sjukdomar anmälts. Det är en ökning med fem anmälningar jämfört med motsvarande period förra året.

Den typ av sjukskrivning som ökat mest under de senaste fem åren är sjukdomar orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer. Det kan handla om sjukdomar som exempelvis stress eller utbrändhet. På fem år har antalet sjukdomar orsakade av sociala orsaker nästan trefaldigats från 11 anmälningar under januari–september 2011 till 30 anmälningar hittills i år.

– Den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig och vi vet att många arbetsgivare i fastighetsbranschen jobbar målmedvetet med dessa frågor. Fastigo vill fortsätta hjälpa företag i branschen att skapa en hållbar fastighetsbransch, där hälsa och välmående i organisationen står i centrum, säger Mona Finnström.

Om statistiken
Statistiken är hämtad från Arbetsmiljöverket och avser perioden januari–september år 2011–2016. Med arbetssjukdomar avses arbetsskador som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall. Sådan skadlig inverkan kan vara t.ex. exponering för kemiska ämnen, strålning, ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet. 

Tabell: Arbetsrelaterade sjukdomar i fastighetsbranschen januari–september 2011–2016

Arbetsrelaterade sjukdomar i fastighetsbranschen
jan-sep 2011-2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt
Orsak              
Belastningsfaktorer 35 41 27 35 39 44 259
Kemiska eller biologiska ämnen/faktorer 8 4 7 2 7 12 44
Fysikaliska faktorer 5 10 10 5 11 10 60
Sociala eller organisatoriska orsaker 11 12 19 26 23 30 128
Övrigt, oklart 3 4 1 3 13
Totalt 62 67 63 72 81 99 504

Definition: Näringsgrenar som räknas till fastighetsbranschen (SNI-kod 68)

Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning på uppdrag, Förvaltning i bostadsrättsföreningar, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler, Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter.

 

Relaterade nyheter

Nyheter, Pressmeddelande

Gummifabriken och Örebrobostäder vinner Fastigopriset 2023

Avtal 2023, Nyheter, Pressmeddelande

Kollektivavtal mellan Fastigo och Kommunal tecknat

Avtal 2023, Pressmeddelande

Fastighetsbranschens ledande kollektivavtal tecknat

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.