• Nyheter
  • Fler sjukskrivningar i fastighetsbranschen
DELA
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Fler sjukskrivningar i fastighetsbranschen

– Anställda som mår bra och har balans i livet är en förutsättning för en hållbar verksamhet.
Det är viktigt att vi alla tar arbetsmiljöfrågor på allvar och gör vad vi kan för att bryta den ökande trenden, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Bland de rapporterade sjukskrivningarna är sjukdomar orsakade av felbelastning vanligast. Under perioden januari–september i år har 44 sådana sjukdomar anmälts. Det är en ökning med fem anmälningar jämfört med motsvarande period förra året.

Den typ av sjukskrivning som ökat mest under de senaste fem åren är sjukdomar orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer. Det kan handla om sjukdomar som exempelvis stress eller utbrändhet. På fem år har antalet sjukdomar orsakade av sociala orsaker nästan trefaldigats från 11 anmälningar under januari–september 2011 till 30 anmälningar hittills i år.

– Den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig och vi vet att många arbetsgivare i fastighetsbranschen jobbar målmedvetet med dessa frågor. Fastigo vill fortsätta hjälpa företag i branschen att skapa en hållbar fastighetsbransch, där hälsa och välmående i organisationen står i centrum, säger Mona Finnström.

Om statistiken
Statistiken är hämtad från Arbetsmiljöverket och avser perioden januari–september år 2011–2016. Med arbetssjukdomar avses arbetsskador som uppkommit genom annan skadlig inverkan än olycksfall. Sådan skadlig inverkan kan vara t.ex. exponering för kemiska ämnen, strålning, ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet. 

Tabell: Arbetsrelaterade sjukdomar i fastighetsbranschen januari–september 2011–2016

Arbetsrelaterade sjukdomar i fastighetsbranschen
jan-sep 2011-2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt
Orsak              
Belastningsfaktorer 35 41 27 35 39 44 259
Kemiska eller biologiska ämnen/faktorer 8 4 7 2 7 12 44
Fysikaliska faktorer 5 10 10 5 11 10 60
Sociala eller organisatoriska orsaker 11 12 19 26 23 30 128
Övrigt, oklart 3 4 1 3 13
Totalt 62 67 63 72 81 99 504

Definition: Näringsgrenar som räknas till fastighetsbranschen (SNI-kod 68)

Fastighetsförmedling, Fastighetsförvaltning på uppdrag, Förvaltning i bostadsrättsföreningar, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler, Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter.

 

Balans mellan jobb och privatliv i nytt direktiv
22 jun
EUs arbetsvillkorsdirektiv införs i Las
17 jun
Sveriges oberoende arbetsgivarorganisationer bildar OAS
10 jun
”Vi är en arbetsgivare för alla” 
9 jun
Fastigopriset 2022 till Tidaholm och Sollentuna
17 maj
Newsec och Poseidon in i Fastigos styrelse
17 maj
Arbetsrätten moderniseras
11 maj
AKAP-KL kommer att bli AKAP-KR
5 maj
”Komplicerat utan kollektivavtal”
2 maj
Välkommen nya medlemmar!
26 apr

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.