Lönekonferens

Digital, kostnadsfri lönekonferens 3 feb kl 13-15  Fastigos löneavtal på tjänstemannasidan är så kallade processlöneavtal. Dessa ger goda möjligheter till en företagsanpassad och flexibel lönebildning, men ställer också krav på de lokala parterna. Fastigo, Unionen, Vision, AiF och Ledarna vill ge arbetsgivarrepresentanter och lokala fackliga företrädare möjlighet till att gemensamt få information om löneavtalen och utbyta erfarenheter. […]