Fastigo stämma 2022

      Fastigo och HBV tänker hållbart, och genomför i år sina respektive stämmor på World Trade Center i Stockholm under samma dag. Vi har många gemensamma medlemmar som genom denna effektivisering sparar både tid, resor och pengar. Efter de separata stämmorna bjuder vi på en gemensam eftermiddag med två riktigt spännande föreläsare! Ta däremellan […]

Fastigo stämma 2021 & 75-årsfirande!

Varmt välkommen på Fastigos stämma 2021 24 maj kl 13.00 – digitalt Efter stämmoförhandlingarna bjuder vi in till Fastigos 75-årsfirande. Endast ett ombud från medlemsföretaget har rätt att rösta på stämman, men självklart är ni flera som är välkomna att delta på stämman och på 75-årsfirandet. Varmt välkommen!    Program  Registrering av Fastigos ombud och […]