Fastigos stämma 14 maj

Fastigos stämma 14 maj tisdag 14 maj | kl 13.00 | Posthuset 7A, Stockholm    I år genomförs stämman fysiskt i Stockholm på Posthuset 7A, mitt emot Centralstationen. Vi startar dagen med gemensam lunch och efter stämman kommer Jonas Eriksson, fotbollsdomare och framgångsrik entreprenör, hålla i en inspirationsföreläsning om ledarskap. Vi kommer även att presentera […]

Fastigo stämma 2023

Varmt välkommen på Fastigos stämma! 16 maj | kl 13.00 | Digitalt   I år genomförs stämman digitalt. Anmäl dig som ombud till stämman och gör din röst hörd. Som medlemsföretag i Fastigo har ni rätt att delta med ett ombud med rösträtt på stämman (enligt § 6 i Fastigos stadgar). 16 april är sista anmälningsdag […]

Sista anmälningsdag ombud till stämma

Varmt välkommen på Fastigos stämma! 16 maj | kl 13.00 | Digitalt   I år genomförs stämman digitalt. Anmäl dig som ombud till stämman och gör din röst hörd. Som medlemsföretag i Fastigo har ni rätt att delta med ett ombud med rösträtt på stämman (enligt § 6 i Fastigos stadgar). 16 april är sista anmälningsdag […]

Fastigo stämma 2022

      Fastigo och HBV tänker hållbart, och genomför i år sina respektive stämmor på World Trade Center i Stockholm under samma dag. Vi har många gemensamma medlemmar som genom denna effektivisering sparar både tid, resor och pengar. Efter de separata stämmorna bjuder vi på en gemensam eftermiddag med två riktigt spännande föreläsare! Ta däremellan […]

Fastigo stämma 2021 & 75-årsfirande!

Varmt välkommen på Fastigos stämma 2021 24 maj kl 13.00 – digitalt Efter stämmoförhandlingarna bjuder vi in till Fastigos 75-årsfirande. Endast ett ombud från medlemsföretaget har rätt att rösta på stämman, men självklart är ni flera som är välkomna att delta på stämman och på 75-årsfirandet. Varmt välkommen!    Program  Registrering av Fastigos ombud och […]