https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
  • Nyheter
  • Tufft för entreprenörer och konsulter i fastighetsbranschen
DELA
Pressmeddelande

Tufft för entreprenörer och konsulter i fastighetsbranschen

–Den höga svarsfrekvensen på cirka 50 procent och de många frisvaren visar att enkäten har engagerat våra medlemmar ordentligt. Vi märker att det finns en oro och många tankar som behöver ventileras, säger Mona Finnström som är vd i Fastigo. Nu vet vi hur Fastigo som arbetsgivarorganisation kan stötta medlemmarna på bästa möjliga sätt.

Stor skillnad mellan grupper
Det finns några frågor och grupper som sticker ut i en annars jämförelsevis förskonad bransch. Det stora flertalet, 76 procent av de svarande, uppger att de inte har för avsikt att inom en tremånadersperiod nyttja korttidsarbete med statligt stöd, anstånd med skattebetalningar, lån eller uppsägning på grund av arbetsbrist. Men det här gäller inte alla.
–Bland Fastigos drygt 1000 medlemsföretag återfinns kommunala, privata och kooperativa fastighetsbolag, samt intresseorganisationer och entreprenörer/konsulter i fastighetsbranschen. Den grupp som kraftigt stack ut som i hög eller viss utsträckning drabbade av krisen var gruppen entreprenör/konsult, säger Mona Finnström.

Ökad beredskap på Fastigo
I gruppen entreprenör/konsult uppges sjukskrivningarna ökat, arbetsanhopningen likaså. 55 procent menar att man i viss eller hög utsträckning har förlorat uppdrag, och hela 70 procent uppger att de redan har fått eller kommer att få ekonomiska problem inom en tremånadersperiod på grund av coronapandemin.
–Vi har nu en ökad beredskap för alla de arbetsrättsrelaterade frågor som kan uppkomma i samband med krisen för den här utsatta gruppen. Likaså är våra trygghetsfonder beredda om det skulle uppstå uppsägningar i medlemsföretagen, säger Mona Finnström.
55 procent av de svarande i gruppen entreprenör/konsult uppger nämligen att de troligen kommer att behöva säga upp personal på grund av arbetsbrist. Vidare kommer 35 procent troligen att införa korttidsarbete med statligt stöd, 30 procent kommer troligen att ta lån och 15 procent kommer troligen att ansöka om anstånd med skatter.

Oro för hyror
På den öppna frågan ”Vilken/vilka politiska åtgärder skulle underlätta mest för er just nu?” så är det frågan om hyresrabatt till lokalhyresgäster som berör allra mest i hela urvalet. Här efterlyser många medlemmar genomtänkt hjälp till drabbade företag som inte kommer att ha råd med hyran, och framför allt en tydlighet om vad som gäller från politiskt håll.
– Många av de åsikter och tankar som framkommer understödjer de signaler som branschorganisationer redan rapporterat om, säger Mona Finnström.
Flera fastighetsbolag uttrycker även en oro för de av sina bostadshyresgäster som blivit av med jobben; några framför en önskan från det offentliga om att ta höjd för ökade bostadsbidrag och försörjningsstöd.

Enklare LOU och tacksamhet
Flera framför även önskemål till politiken om att sänka arbetsgivaravgiften under en längre period ”… så att vi kan ha kvar vår personal. De kommer att behövas när det väl börjar flyta på igen, det är dyrt att sätta igång med rekryteringsprocesser det första man gör.”
Önskemål om lättnader och förenklingar kring LOU för att lättare ta sig upp på fötter när krisen vänder framförs, men även uppskattning för de åtgärder som regeringen vidtagit. ”Jag är tacksam för åtgärderna med korttidspermitteringen vilket räddat våra (yrkesgrupp) från att bli varslade. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna hjälper oss också mycket.”

Relaterade nyheter

"Johan Mann vill främja en innovationskultur på Fastigo."
Pressmeddelande

Fastigo utvecklar avancerad AI-paralegal till sina rådgivare

"Johan Mann, vd Fastigo."
Pressmeddelande

Arbetslivskriminalitet ett stort problem för företag i fastighetsbranschen

"Johan Mann, vd på Fastigo, Sveriges bästa arbetsgivarorganisation enligt Novus."
Pressmeddelande

Fastigo Sveriges bästa arbetsgivarorganisation

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.