https://fastigo.se/app/uploads/2019/09/logo-svart.svg
DELA
Övriga kollektivavtal

Finns det särskilda regleringar kring löneformer?

Månadslön/timlön/ackord

Teknikinstallationsavtalet

Månadslön och timlön kan användas på avtalsområdet. Man kan även träffa överenskommelse om ackords- och prestationslön. Läs mer i avtalets §§ 5-6.

Notera att timavlönade kan ha rätt till helglön.

Byggavtalet

Löneformerna på avtalsområdet är prestationslön (ackord- och resultatlön) samt tidlön (tim- eller månadslön).

Vilken löneform som kan användas beror på verksamhetens art och arbetets utförande. Fastigos medlemmar tillhör ofta kategorin “Byggserviceverksamhet” och kan efter överenskommelse tillämpa tidlön. Det krävs formellt ett avtal med Byggnads om att verksamheten är att betrakta som Byggserviceverksamhet, för att kunna tillämpa tidlön.

För fullständig information om lönebegreppen samt om verksamheten kan betraktas som Byggserviceverksamhet, läs avtalets § 3 punkterna 3 och 4, samt punkten 8.

Notera att timavlönade kan ha rätt till helglön.

Måleri – ackord

Huvudlöneformen på avtalsområdet är ackordslön.

Arbetsgivaren och den anställde kan, istället för ackordslön, komma överens om tidlön. Förhandling ska då ske med Målarnas lokala fackliga representant, på arbetsplatsen eller med regionen. Tidlönen består av två element, garantilön och individuellt tillägg. Den anställde kan dock alltid välja att återgå till huvudlöneformen, ackord, efter aktuellt arbetsprojekts avslutande.

För fullständig information, se avtalets § 1 mom d.

Notera att avtalet har helglön.

Måleri – månadslön

Månadslön är avtalets löneform.

Installationsavtalet

Månadslön är den huvudsakliga löneformen på avtalsområdet. Ackord- och prestationslön förekommer, men är ovanligt för Fastigos medlemsföretag.

För fullständig information, se avtalets kap 7.

Trädgårdsanläggning

På avtalsområdet används månadslön och timlön. Lokal överenskommelse kan träffas om att på arbetsplats tillämpa ackord eller beting för arbete som lämpar sig för det. Om överenskommelse träffas ska de närmare förutsättningarna och villkoren för sådant arbete utarbetas lokalt.

Min sida

Här har vi samlat dina kollektivavtal, snabblänkar och kontaktuppgifter till din personliga rådgivare

Kollektivavtal
Din rådgivare

För snabbare hjälp kontakta SvarDirekt
08-676 69 69svardirekt@fastigo.se

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Bli medlem

Har du inget konto? Som medlem omfattas du av Fastigos heltäckande och branschanpassade kollektivavtal.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.