Svåra beslut som arbetsgivare

23
sep
Stockholm
Fastigos lokaler, Sveavägen 31, 5 tr, Stockholm
Börjar: 2020-09-23 09:30
Slutar: 2020-09-24 16:30
Pris medlemsföretag: 7 900 kr
Pris EJ medlemsföretag: 11 850 kr
Sista anmälningsdag: 2020-09-02

Att omplacera, säga upp eller avskeda en arbetstagare är bland de svåraste beslut en arbetsgivare behöver hantera. En felaktig arbetsrättslig hantering kan dessutom bli både svår och kostsam. Lagens regler om uppsägning och avsked är allmänt hållna och när det gäller omplacering under pågående anställning saknas i stort sett regler helt. För att få en förståelse för hur arbetsdomstolen bedömer dessa situationer krävs grundläggande kännedom om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtalet. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i arbetsrätt och är laddad med flera vägledande praktikfall och exempel på domstolspraxis för att kunna göra rätt från början.

Innehåll

• Arbetsgivarens och medarbetarens skyldigheter enligt anställningsavtalet
• Lojalitet och yttrandefrihet
• Förändringar av arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsställe under anställningen
• Förhandlingsskyldighet och begränsningar i rätten att leda och fördela arbetet
• Uppsägning på grund av arbetsbrist
• Uppsägning på grund av personliga skäl och avsked
• Omplaceringsskyldighet
• Varningar, tillsägelser och dokumentation

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras halv kursavgift. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras full kursavgift.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Medlem

Här loggar du som medlem in för att komma åt all låst information på webbplatsen

Fastigo-portalen

Här loggar du in som ska lämna företagsuppgifter, statistik eller hantera ert företags användare.

Vi använder cookies för att du ska få en bra användarupplevelse. Läs mer om cookies här.

Logga in

För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.

Du loggar in med din e-postadress och lösenord.

Om du inte loggat in tidigare behöver du skapa ett lösenord genom att följa ”Glömt ditt lösenord”-länken nedan.